fark yaratan projeler teknofestte yarisiyor GlzKiXar

Fark yaratan projeler TEKNOFEST’te yarışıyor

TEKNOFEST Teknoloji Yarışları kapsamında 4’üncüsü, TÜBİTAK tarafından bu yıl onuncu kez düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje …

TEKNOFEST Teknoloji Yarışları kapsamında 4’üncüsü, TÜBİTAK tarafından bu yıl onuncu kez düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Karşılaşmasına Türkiye’de ve KKTC’de tahsil gören ön lisans ve lisans öğrencileri ferdi veya takım halinde katılabiliyor. Birbirinden farklı kategori ve tematik alanlarda yapılan karşılaşmalara 12 Mayıs tarihine kadar e-bideb.tubitak.gov.tr web sitesi üzerinden çevrim içi olarak müracaat yapılabiliyor.

9 Farklı Ana Kategoriden Birini Seç, Projeni Geliştir!

Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Karşılaşması, insan hayatında büyük bedele sahip dokuz farklı kategorideki karşılaşmalar ile öğrencileri projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ediyor. Karşılaşma kapsamında tematik alanlarda projelerini geliştiren öğrencilerin yenilikçi fikirleri heyet tarafından metot ve süreçler başta olmak üzere, özgünlük, kullanılabilirlik, katma değer ve yaygın etki kriterlerine göre bedellendiriliyor.

Akıllı Kentlerden Eğitime, Besin ve Tarımdan Güç ve Çevreye…

Akıllı Kentler ve Ulaşım Kategorisinde kent sıkıntılarına karşı akıllı analizlerin üretildiği projeler ile insanların hayat standartları artırılırken altyapı, güvenlik ve yönetim bahislerinde etkili sonuçların geliştirilmesi hedefleniyor. Günümüz dünyasında kritik değere sahip olan bilgi güvenliği, bulut bilişim ve büyük veri analitiği üzere bahisleri kapsayan Bilgi ve İrtibat Teknolojileri Kategorisinde robotik ve mekatronik sistemlerin yanı sıra; semantik web teknolojileri, taşınabilir uygulamalar, modelleme ve simülasyon, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve e-ticaret başlıklarını kapsayan projeler geliştiriliyor.

Eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirleri içeren Eğitim Kategorisinde öğrenciler eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak projeleri hayata geçiriyor. Sürdürülebilir kalkınma için etraf problemlerinin analizine yönelik projelerin geliştirildiği Güç ve Etraf Kategorisinde alternatif güç kaynakları, güç verimliliği ve depolama teknolojileri ele alınıyor. Besin ve Tarım Kategorisinde ise yarışmacılardan kâfi ve inançlı besin üretimi ile erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen projeler üreterek özellikle besin israfı ve kayıpların azaltılması bekleniyor. Kırsal kalkınmayı göz önünde bulunduran projeler sayesinde besinlerin işlenmesi, korunması ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştiriliyor.

Makine tasarımı ve imalat teknolojilerini bünyesinde barındıran Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisinde yeni nesil motor teknolojilerinin yanı sıra otomasyon ve kontrol sistemleri ile ileri gereç teknolojileri alanında çalışmalar yapılabiliyor. Bu kategoride projelerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için konu başlıkları ortasında robotik ve mekatronik ile hibrit ve elektrikli araç teknolojileri de bulunuyor.

Tıbbi teşhis, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir eser, metot ve aygıtların geliştirilmesi gayesiyle düzenlenen Sıhhat Kategorisinde mevcut koşulların güzelleştirilmesi hedeflenirken sıhhat sisteminin ezalarına analiz üretilmesi bekleniyor. Savunma, Uzay ve Havacılık Kategorisinde ülkemizin bu alanda teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen projelerin geliştirilmesi ve ulusal güvenlik muhtaçlığının karşılanması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğrencilerden; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri sürece, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri üzere alanlarda yenilikçi ve uygulanabilir projeler bekleniyor.

Toplumsal sorunlara analiz getirmeye yönelik yenilikçi fikirleri içeren Toplumsal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisinde ise kalkınma ve istihdama katkı sağlayacak nitelikli teşebbüs fikirleri yarışıyor. Tıpkı vakitte insan hakları, göç, afet yönetimi ve yoksulluk üzere konularda da toplumsal değişim yaratmayı amaçlayan projeler bedellendiriliyor.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda iki basamaklı değerlendirme sürecini muvaffakiyetle tamamlayan projeler 22-24 Temmuz 2022 tarihleri ortasında Giresun’da düzenlenecek Final Karşılaşmasında uğraş edecek. Yarış kapsamında her bir kategoride başarılı bulunan projelere birincilik mükafatı 20 bin TL, ikincilik mükafatı 13 bin TL, üçüncülük mükafatı ise 10 bin TL kıymetinde olacak. Dereceye giren takımlar mükafatlarını 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Related Posts